Nils Mattsson Kiöpings
Resa

159kr

Beskrivning

REESA SOM GENOM ASIA, AFRICA OCH MÅNGA ANDRA HEDNISKA KONUNGARIJKEN, SAMPT ÖIJAR MEDH FLIJT ÄR FÖRRÄTTAT

Mellan åren 1647 och 1656 befann sig Nils Mattsson Kiöping på resa i Asien och Afrika. Vid hemkomsten blev han den förste att på svenska skildra den exotiska, stundtals magiska värld han mött bortom det klassiska Europas gränser. Kiöping hade vistats i Persiens storstäder, på Ceylon och Java, i Kaukasus, Mellanöstern, Kina och Indien. Han hade stridit som soldat i Afghanistan och genomlidit skeppsbrott utanför Japan.

Den reseskildring som han skrev vid hemkomsten framstår idag som en unik berättelse från en tid då världen ännu var förtrollad och ändå hade börjat att formas av den moderna tidens anda, en berättelse full av uppenbara påhitt och förvildad hörsägen, men också av knivskarpa observationer och personliga reflexioner, allting framlagt på en otuktad, förbryllande och hisnande lekfull svenska som för en läsare idag säkert gör ett lika exotiskt upplivande intryck som själva reseskildringen.

Texten är avskriven från originalet av Martin Rundkvist. Med ett förord av Kristiina Savin.

 

Boken ingår i serien Ruins förvandringar, där vi presenterar reseskildringar från hela världen och från alla tider.

Mer information

Grafisk form

Carl Ehrenkrona

Bandtyp

Inbunden, 172 s.

ISBN

978-91-88241-03-0