OM RUIN

Ruin är ett svenskt bokförlag. Utgivningen är sporadisk och främst inriktad på översatt skönlitteratur, men även annan humaniora.

Förlaget startades som en tidskrift 1998, som fortfarande inte är officiellt nedlagd, även om något nummer inte utkommit sedan 2006. Själva förlaget bildades 2004 och drivs idag i huvudsak av  Nils Håkanson, Carl Ehrenkrona, Staffan Vahlquist och Eleonora Cattana.