Kritik av den negativa uppbyggligheten
av Frederik Stjernfelt & Søren Ulrik Thomsen

119kr

Beskrivning

På senare tid har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den radikala kritiken bedrivs nu av stadgade akademiker och ansedda debattörer, den gränsöverskridande konsten hänger som kitsch i var mans hem, och ett till folkrörelse uppsvällt avantgarde letar frenetiskt efter nya värden och former att kränka.

I sju kulturkritiska essäer analyserar Frederik Stjernfelt och Søren Ulrik Thomsen negativismens yttringar. Med historiska tillbakablickar visar de dess ursprung i avantgardekonsten, i filosofin samt i olika former av politisk och religiös radikalism – och med aktuella exempel från konstvärlden, litteraturen, utbildningsväsendet och kyrkolivet beskriver de dess gradvisa utbredning som folkmetafysik.

Översättning från: Danska
Översättare: Staffan Vahlquist

Frederik Stjernfelt, född 1957, är lektor vid Köpenhamns universitet, redaktör på tidskriften KRITIK och medlem av Det Danske Akademi.

Søren Ulrik Thomsen, född 1956, är författare och medlem av Det Danske Akademi.

 

ISBN: 978-91-85191-19-2

Häftad, 274 s.

2007-04-15

Grafisk form: Carl Ehrenkrona

100

Mer information

ISBN

978-91-85191-19-2

Bandtyp

Häftad, 274 s.

Grafisk form

Carl Ehrenkrona